A. EUROPOS PARLAMENTO NARIŲ RINKIMAI IR STATUTAS

B. TARPINSTITUCINIAI SANTYKIAI

C. TEISĖKŪROS IR BIUDŽETO PROCEDŪROS

D. DELEGUOTIEJI IR ĮGYVENDINIMO AKTAI

E. SKAIDRUMAS, GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU DOKUMENTAIS IR KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS TVARKYMAS

F. KITI SVARBŪS DOKUMENTAI, SUSIJĘ SU PARLAMENTO VEIKLA