A. VOĽBA A ŠTATÚT POSLANCOV

B. MEDZIINŠTITUCIONÁLNE VZŤAHY

C. LEGISLATÍVNE A ROZPOČTOVÉ POSTUPY

D. DELEGOVANÉ A VYKONÁVACIE AKTY

E. TRANSPARENTNOSŤ, PRÍSTUP K DOKUMENTOM A ZAOBCHÁDZANIE S DÔVERNÝMI INFORMÁCIAMI

F. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ DOKUMENTY NA PARLAMENTNÉ ČINNOSTI