Samarbejde med universiteter

Universiteterne, der uddanner tolke, er de vigtigste partnere, når man skal sikre uddannelsen af tolke med et højt kvalitetsniveau. Det overordnede ansvar for tolkeuddannelsen ligger hos medlemsstaterne og universiteterne, men Europa-Parlamentets tolketjeneste kan tilbyde hjælp med denne vigtige opgave.

Såfremt et kursus lever op til de krævede standarder, og de studerendes sproglige profil passer til behovet for nyansættelser i Parlamentet, kan Europa-Parlamentet bistå universiteterne med pædagogisk eller økonomisk støtte.

Der er en bred vifte af foranstaltninger, der sigter på ét mål - at forberede de bedst egnede studerende på arbejdet som konferencetolk.

De nuværende aktiviteter omfatter:

  • virtuelle mesterklasser og e-læring
  • erfarne fastansatte tolkes deltagelse ved de afsluttende eksaminer
  • seminarer for kursusledere og undervisere
  • tilskud til tilrettelæggelse af kurser for kandidater i konferencetolkning og projekter, der sigter mod at støtte tolkeuddannelse
  • studiebesøg i Europa-Parlamentet.

Erfarne tolke kan også rådgive universiteter,der ønsker at forbedre deres programmer, om praktiske forhold, og give oplysninger om de kompetencer, der kræves for at bestå akkrediteringsprøven.