Συνεργασία με πανεπιστήμια

Τα πανεπιστήμια που καταρτίζουν διερμηνείς είναι οι πιο σημαντικοί εταίροι για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας και ποιότητας των ειδικευμένων διερμηνέων. Αν και η συνολική ευθύνη για την κατάρτιση των διερμηνέων έγκειται στα κράτη μέλη και τα πανεπιστήμια, η υπηρεσία διερμηνείας του ΕΚ μπορεί να βοηθήσει στο σημαντικό αυτό έργο.

Όταν ένα πρόγραμμα σπουδών πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα και οι γλωσσικές γνώσεις των φοιτητών ανταποκρίνονται στις ανάγκες προσλήψεων του Κοινοβουλίου, οι προσπάθειες των πανεπιστημίων ενισχύονται μέσω παιδαγωγικής ή οικονομικής στήριξης.

Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα από μέτρα που κατατείνουν σε έναν στόχο - να προετοιμάσουν τους πλέον ταλαντούχους φοιτητές για το επάγγελμα του διερμηνέα συνεδρίων.

Οι τρέχουσες δραστηριότητες περιλαμβάνουν:

  • εικονικά μαθήματα και ηλεκτρονική μάθηση
  • συμμετοχή πεπειραμένων διερμηνέων του ΕΚ στις τελικές εξετάσεις
  • σεμινάρια για συντονιστές μαθημάτων και υπεύθυνους κατάρτισης
  • επιχορηγήσεις για την οργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων στη διερμηνεία συνεδρίων και προγραμμάτων που αποβλέπουν στη στήριξη της κατάρτισης διερμηνέων
  • επισκέψεις φοιτητών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Oι πεπειραμένοι διερμηνείς μας μπορούν επίσης να δώσουν συμβουλές για πρακτικά ζητήματα στα πανεπιστήμια που επιθυμούν να βελτιώσουν τα προγράμματά τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες που χρειάζονται για την επιτυχία στις εξετάσεις διαπίστευσης.

Ακολουθήστε τους διερμηνείς του ΕΚ στο: