Usmeno prevođenje u Europskom parlamentu

Raznolikost sastanaka

Raznolikost sastanaka i predmeta kojima se bavi te činjenica da se svi sastanci održavaju na više jezika razlikuju Europski parlament (EP) od drugih institucija.

Jezici koji se koriste ovise o vrsti sastanka i stvarnim potrebama sudionika.

U EP-u se primjenjuje načelo „kontrolirane potpune višejezičnosti" kako bi se poštovalo pravo zastupnika da na svim sastancima govore službenim jezikom po svojem izboru.

Glavna uprava za konferencijsku logistiku i usmeno prevođenje EP-a pruža usluge konferencijskog prevođenja na:

  • plenarnim sjednicama u Bruxellesu i Strasbourgu, uvijek na 24 jezika;
  • sastancima parlamentarnih odbora, parlamentarnih izaslanstava, zajedničkih parlamentarnih skupština koje se održavaju u cijelom svijetu;
  • sastancima klubova zastupnika;
  • konferencijama za tisak;
  • sastancima unutarnjih parlamentarnih tijela koja donose odluke (Predsjedništvo, Konferencija predsjednika, kvestori itd.);
  • sastancima Odbora regija;
  • sastancima Revizorskog suda;
  • sastancima Europskog ombudsmana;
  • sastancima Europskog nadzornika za zaštitu podataka;
  • sastancima Prevoditeljskog centra u Luxembourgu.

Glavna uprava EP-a za usmeno prevođenje i konferencije također pruža usluge organizacije sastanaka izvan tri mjesta rada Parlamenta te upravlja pripremom dvorana i radom konferencijskih tehničara.

Vrste usmenog prevođenja u Europskom parlamentu

Organizacija rada usmenih prevoditelja

Pratite prevoditelje na:

Prevoditelji na radnom mjestu