Vertolking in het EP

Verschillende soorten vergaderingen

Het Europees Parlement (EP) onderscheidt zich van de andere instellingen door de grote verscheidenheid aan vergaderingen en behandelde onderwerpen en door het feit dat alle vergaderingen meertalig zijn.

Het talengebruik varieert naargelang het soort vergadering en de reële behoeften van de deelnemers.

Het EP volgt het beginsel van de "gecontroleerde integrale meertaligheid", dat het recht van de afgevaardigden garandeert om in alle vergaderingen de officiële taal van hun keuze te gebruiken.

Het directoraat-generaal (DG) Logistiek en Vertolking voor Conferenties staat in voor de vertolking van:

  • De plenaire vergaderingen in Brussel en Straatsburg, altijd in 24 talen;
  • De vergaderingen van de parlementaire commissies, de parlementaire delegaties, en de paritaire parlementaire vergaderingen, waar ook ter wereld;
  • De vergaderingen van de politieke fracties;
  • De persconferenties;
  • De vergaderingen van de interne besluitvormingsorganen van het Parlement (Bureau, Conferentie van voorzitters, quaestoren, enz.);
  • De vergaderingen van het Comité van de Regio's;
  • De vergaderingen van de Rekenkamer;
  • De vergaderingen van de Europese Ombudsman;
  • De vergaderingen van de Europese Toezichthouder voor de gegevensbescherming;
  • De vergaderingen van het Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie, in Luxemburg.

Bovendien verzorgt het DG de organisatie van de vergaderingen buiten de drie vaste vergaderplaatsen, alsook het beheer van de zalen en de conferentietechnici.

Tolktechnieken bij het Europees Parlement

Organisatie van het werk van de tolken

Volg EP tolken op:

Tolken aan het werk