Samarbete med universitet

De universitet som erbjuder tolkutbildning tillhör de viktigaste samarbetsparterna när det gäller att garantera tillgången på kvalificerade tolkar. Även om det övergripande ansvaret för att utbilda tolkar ligger hos medlemsstaterna och universiteten har parlamentets tolktjänst möjlighet att hjälpa till med denna viktiga uppgift.

När en utbildning når den standard som krävs och studenternas språkliga profil matchar parlamentets rekryteringsbehov kan universitetens insatser backas upp med pedagogiskt eller ekonomiskt stöd i form av stipendier.

Det finns en bred uppsättning åtgärder som alla har ett mål i sikte: att förbereda de mest talangfulla studenterna för yrket som konferenstolk.

Verksamheten omfattar

  • undervisning via videolänk och e-lärande,
  • deltagande av erfarna, fast anställda tolkar vid slutexamen,
  • seminarier för kursansvariga och lärare,
  • stipendier för nya forskarkurser i konferenstolkning och för stödprojekt för tolkutbildning,
  • studiebesök på Europaparlamentet.

De erfarna tolkarna ger också praktiska råd till universitet som vill förbättra sina kursplaner, samt upplysningar om vad som krävs för att klara ackrediteringsprovet.