Как се избира лауреатът?

Как се избира лауреатът?
През септември всяка година членовете на ЕП могат да номинират кандидати за наградата „Сахаров". Всяко номинирано лице трябва да бъде подкрепено от поне 40 членове на ЕП, като всеки отделен член на ЕП може да подкрепи само една кандидатура. Подписаните кандидатури, придружени от подкрепящи доказателства, се оценяват на съвместно заседание на комисията по външни работи и комисията по развитие. В последствие се изготвя списък от трима кандидати, който бива представен на Председателския съвет за окончателно гласуване. Победителят бива оповестен обикновено през октомври.

Често задавани въпроси

 

Защо наградата се нарича Награда „Сахаров“ за свобода на мисълта?

Какви са критериите за номиниране?

Кой прави номинациите?

Как се избира окончателният победител?

Какъв вид награда получават лауреатите?