Мрежа на наградата „Сахаров“

Мрежата на наградата „Сахаров“ възниква в резултат на наградите, присъждани от Европейския парламент за изключителна дейност в подкрепа на правата на човека.

Sakharov Prize Network laureates with President Tajani photo

© Европейски съюз, 2018 г. – Европейски парламент

Мрежата на наградата „Сахаров" включва лауреати на наградата „Сахаров" и членове на Европейския парламент. Началото на дейността ѝ е официално отбелязано в Европейския парламент през 2008 г., когато наградата „Сахаров" чества своята двадесета годишнина. Нейното учредяване е признание за „специалната роля на лауреатите на наградата „Сахаров" като посланици на свободата на мисълта", а членовете ѝ „се споразумяха да засилят общите усилия в подкрепа на защитниците на правата на човека по целия свят чрез съвместни действия от страна на лауреатите на наградата „Сахаров" и под егидата на Европейския парламент".

Мрежата на наградата „Сахаров" като цяло свързва членове на ЕП, лауреати и гражданското общество с цел засилване на сътрудничеството във връзка с действията в областта на правата на човека в Брюксел и в международен план. Тя служи като канал за комуникация, който позволява на лауреатите и Парламента да разглеждат случаи на нарушаване на правата на човека и въпроси в тази област. Членовете на Мрежата редовно изнасят лекции „Сахаров" в ЕС за повишаване на осведомеността по въпросите на правата на човека и предизвикване на обществен дебат в европейските столици.

Мрежата се обедини за конференции през 2008 г., 2011 г., 2013 г., 2016 г. и 2018 г. Конференциите на Мрежата на наградата „Сахаров" са форум за дебат между членовете на ЕП, лауреатите, представители на Европейския съюз и други международни институции и гражданското общество, и служат като основа за засилени действия на Мрежата в областта на правата на човека.

Мрежата на наградата „Сахаров" се събра в Брюксел на 4 - 5 юни 2018 г., за да отбележи 30-ата годишнина на наградата „Сахаров", да направи преглед на постигнатото до момента и да идентифицира бъдещите предизвикателства. Конференцията се проведе в присъствието на защитници на правата на човека, подбрани в рамките на стипендиантската програма „Сахаров" -- програма, предоставяща възможности на защитници на правата на човека от цял свят, която мрежата лансира преди пет години.

Абонирайте се да получавате новини!

Бюлетинът на Мрежата на наградата „Сахаров" на ЕП представлява редовна публикация, която се праща на членовете на ЕП и лауреатите на наградата „Сахаров".

Колекция плакати

Вижте плакатите „Сахаров" от 1991 г. насам!

Обратна връзка

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels