Ilham Tohti

Laureát Sacharovovy ceny za rok 2019

Oleh Sencov, držitel Sacharovovy ceny za rok 2018

© AP Images / Andy WONG

Profesor ekonomie Ilham Tohti je známý obránce lidských práv, který hájí práva ujgurské menšiny v Číně. Po více než dvě desetiletí neúnavně pracoval na rozvoji dialogu a porozumění mezi Ujgury a ostatními Číňany. Výsledkem jeho snah však bylo to, že v září 2014 byl ve dvoudenním zinscenovaném procesu odsouzen k doživotnímu trestu. Navzdory všem útrapám, kterými prošel, hlásá i nadále umírněnost a usmíření.

Tohti na sebe upozornil jako autor prací o ujgursko-hanských vztazích a hlasitý zastánce uplatňování zákonů o regionální autonomii v Číně. Provozoval internetové stránky Ujgur Online, které se věnovaly problémům ujgurské menšiny. Na této platformě se často kriticky vyjadřoval k tomu, že z ekonomického rozvoje Číny mají Ujguři jen malý prospěch, a šířil informace o postavení ujgurské komunity v čínské společnosti. Právě za tuto činnost jej čínský stát označil za „separatistu" a nakonec odsoudil k doživotnímu vězení.

Za svou činnost, při níž musel překonávat řadu překážek, obdržel Ilham Tohti několik ocenění: Cenu svobody psaní Barbary Goldsmithové (2014), Cenu Martina Ennalse (2016) a Liberální mezinárodní cenu za svobodu (2017). V roce 2019 byl nominován na Nobelovu cenu míru.

Represe čínského státu vůči ujgurské menšině, jejichž důvodem je její národnostní a náboženská odlišnost, se v posledních dvou letech vystupňovaly na bezprecedentní úroveň. Od dubna 2017 je více než milion Ujgurů, kteří se ničím neprovinili, svévolně zadržován v internačních táborech, kde je na ně vyvíjen nátlak, aby se zřekli své etnické identity a náboženského přesvědčení a přísahali věrnost čínské vládě.

Případ Ilhama Tohtiho se dotýká velmi důležitých otázek mezinárodní politiky a lidských práv: prosazování umírněných islámských hodnot ve státě, který potlačuje náboženskou svobodu, vytváření možností dialogu mezi muslimskou menšinou a nemuslimským většinovým obyvatelstvem a potlačování nenásilného disentu autoritářským státem.


Jak Evropský parlament hájí lidská práva?

Kromě Sacharovovy ceny podporuje Evropský parlament lidská práva rovněž prostřednictvím konkrétních politických a legislativních kroků.

Kontakt

Komunikační kampaně (GŘ COMM)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium


Sacharovova Cena 2019