Ilham Tohti

Laureát Sacharovovy ceny za rok 2019

Oleh Sencov, držitel Sacharovovy ceny za rok 2018

© AP Images / Andy WONG

Profesor ekonomie Ilham Tohti je známý aktivista, který hájí práva ujgurské menšiny v Číně. Již po více než dvě desetiletí neúnavně pracuje na rozvoji dialogu a porozumění mezi Ujgury a Chany, tedy etnickými Číňany. V září 2014 byl Tohti po dvoudenním vykonstruovaném procesu odsouzen k doživotnímu vězení. Navzdory všem útrapám, kterými prošel, stále zůstává hlasem umírněnosti a usmíření.

Tohti na sebe upozornil jako autor prací o ujgursko-chanských vztazích a jako hlasitý zastánce uplatňování zákonů o regionální autonomii v Číně. Provozoval internetové stránky Uyghur Online, které se věnovaly problémům ujgurské menšiny. Na této platformě se často kriticky vyjadřoval k tomu, že z ekonomického rozvoje Číny mají Ujguři jen malý prospěch, a šířil informace o postavení ujgurské komunity v čínské společnosti. Právě za tuto činnost jej čínský stát označil za „separatistu" a nakonec odsoudil k doživotnímu trestu.

Za svou činnost, při níž musel překonávat řadu překážek, obdržel Ilham Tohti několik ocenění: Cenu PEN/Barbary Goldsmithové za svobodu psaní (2014), Cenu Martina Ennalse pro obránce lidských práv (2016) a Liberální mezinárodní cenu za svobodu (2017). V roce 2019 byl nominován na Nobelovu cenu míru.

Represe čínského státu vůči ujgurské menšině, jejichž důvodem je její národnostní a náboženská odlišnost, se v posledních dvou letech vystupňovaly na bezprecedentní úroveň. Od dubna 2017 je více než milion Ujgurů, kteří se ničím neprovinili, svévolně zadržován v internačních táborech, kde je na ně vyvíjen nátlak, aby se zřekli své etnické identity a náboženského přesvědčení a přísahali věrnost čínské vládě.

Případ Ilhama Tohtiho se dotýká velmi důležitých otázek mezinárodní politiky a lidských práv: snaha o umírněný postup tam, kde stát potlačuje náboženskou svobodu, vytváření možností dialogu mezi muslimskou menšinou a nemuslimským většinovým obyvatelstvem a potlačování nenásilného disentu autoritářským státem.

Na slavnostním ceremoniálu převzala Sacharovovu cenu za svého otce Jewher Ilhamová, která žije v exilu ve Spojených státech. V projevu před plným jednacím sálem Jewher řekla: „Pro něj [Ilhama Tohtiho] byl problém jasný: pracujícím byla upírána základní práva, právo věřit, v co věříme, a uctívat, co chceme uctívat, právo myslet. (...) Nejde tu o boj proti Číně. Jde o ochranu lidských práv."

Jak Evropský parlament hájí lidská práva?

Kromě Sacharovovy ceny podporuje Evropský parlament lidská práva rovněž prostřednictvím konkrétních politických a legislativních kroků.

Kontakt

Komunikační kampaně (GŘ COMM)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium


Sacharovova Cena 2019