Síť nositelů Sacharovovy ceny

Sacharova cena, kterou EP uděluje za mimořádnou činnost ve prospěch lidských práv, dala vzniknout Síti nositelů Sacharovovy ceny

Sakharov Prize Network laureates with President Tajani photo

© Evropská unie 2018 – Evropský parlament

Síť nositelů Sacharovovy ceny tvoří laureáti ceny a poslanci Evropského parlamentu. Svou činnost slavnostně zahájila v roce 2008 v Evropském parlamentu u příležitosti 20. výročí udělování ceny. Jejím vytvořením byla uznána „zvláštní role laureátů Sacharovovy ceny jako vyslanců svobody myšlení" a její členové si stanovili za cíl „zvyšovat společné úsilí na podporu obránců lidských práv na celém světě prostřednictvím společné činnosti nositelů Sacharovovy ceny, jež bude vykonávána spolu s Evropským parlamentem a pod jeho záštitou".

Síť je volným sdružením poslanců, laureátů Sacharovovy ceny a organizací občanské společnosti a klade si za cíl prohlubovat spolupráci v oblasti lidských práv nejen v Bruselu, ale i na mezinárodní úrovni. Slouží jako komunikační prostředek, jehož pomocí mohou nositelé ceny a Evropský parlament řešit problematiku porušování lidských práv a související témata. Členové sítě pravidelně pořádají přednášky v různých členských státech EU, tzv. Sacharovovy přednášky, které mají za cíl zvyšovat povědomí o otázkách lidských práv a podněcovat veřejnou diskusi v jednotlivých státech.

Konference Sítě nositelů Sacharovovy ceny slouží jako fórum pro diskusi mezi poslanci, nositeli ceny, zástupci Evropské unie a jiných mezinárodních institucí a představitelů občanské společnosti a jako základ pro širší činnost sítě v oblasti lidských práv.

Ve dnech 4. a 5. června 2018 se členové Sítě nositelů Sacharovovy ceny setkali v Bruselu u příležitosti 30. výročí ceny, aby spolu hovořili o dosažených výsledcích a o úkolech pro budoucnost. Konference se zúčastnili také obhájci lidských práv vybraní z řad příjemců Sacharovova stipendia, programu na podporu aktivistů z celého světě, který Sacharovova síť zahájila před pěti lety.

Dostávejte novinky!

Síť nositelů Sacharovovy cenypravidelně vydává newsletter, který je zasílán poslancům EP a nositelům ceny.

Sbírka plakátů

Prohlédněte si plakáty od roku 1991.

Kontakt

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels