Hvordan vælges prismodtageren?

Hvordan vælges prismodtageren?
Hvert år i september har MEP'erne mulighed for at indstille kandidater til Sakharovprisen. Hver kandidat skal bakkes op af mindst 40 MEP'er, og hvert medlem må kun støtte én kandidat. De underskrevne forslag ledsaget af forskellig dokumentation evalueres derefter på et fælles møde i Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget. Der opstilles en liste med tre kandidater, og denne liste forelægges Formandskonferencen til endelig afstemning. Vinderen meddeles normalt i oktober.

Ofte Stillede Spørgsmål

 

Hvorfor kaldes prisen "Sakharovprisen for tankefrihed"?

Hvad er kriterierne for at blive indstillet til prisen?

Hvem indstiller kandidater?

Hvordan vælges den endelige vinder?

Hvilken pris modtager vinderen?