Ilham Tohti

Modtager af Sakharov-prisen 2019

Oleg Sentsov, Sakharovprismodtager 2018

© AP Images / Andy WONG

Ilham Tohti er en kendt uygurisk menneskerettighedsforkæmper, økonomiprofessor og fortaler for uygurmindretallets rettigheder i Kina, I over to årtier har han arbejdet utrætteligt for at fremme dialog og forståelse mellem uygurer og han-kinesere. I september 2014 blev Tohti idømt livsvarigt fængsel for sin aktivisme efter en to dage lang skueproces. På trods af hvad han har været udsat for, bliver han ved med at tale om mådehold og forsoning.

Tohti er kendt for sin forskning i forholdet mellem uygurer og han-kinesere og som en stærk fortaler for gennemførelsen af den regionale lovgivning om selvstyre i Kina. Han var også vært for Uyghur Online, et websted, hvor der drøftes spørgsmål af interesse for yugurer. Via denne platform kritiserede Ilham Tohti regelmæssigt udelukkelsen af Kinas uygurbefolkning fra deltagelsen i landets udvikling og tilskyndede til større bevidsthed om uygursamfundets status og behandling i det kinesiske samfund. For disse handlinger blev han erklæret for "separatist" af den kinesiske stat og til sidst idømt livsvarigt fængsel.

For sit vedholdende arbejde på trods af modgang blev Tohti tildelt PEN/Barbara Goldsmith Freedom to Write Award i 2014, Martin Ennals Award for Human Rights Defenders i 2016 og Liberal International Prize for Freedom i 2017, ligesom han er blevet indstillet til Nobels fredspris 2019.

Uygurfolket har i de senere år været udsat for en hidtil uset undertrykkelse fra den kinesiske regerings side på grund af deres unikke etniske identitet og religiøse overbevisning. Siden april 2017 er over en million uskyldige uygurer blevet vilkårligt tilbageholdt i et netværk af interneringslejre, hvor de tvinges til at opgive deres etniske identitet og religiøse overbevisning og skal sværge deres loyalitet over for den kinesiske regering.

Ilham Tohtis sag berører vigtige internationale spørgsmål og menneskerettighedsspørgsmål: fremme af mådehold over for statsligt styret religiøs undertrykkelse, bestræbelser på at åbne op for dialog mellem et muslimsk mindretal og et ikkemuslimsk befolkningsflertal samt undertrykkelse af ikkevoldelig protest fra en autoritær stats side.

Jewher Ilham, Tohtis datter, som lever i eksil i USA, tog imod prisen på sin fars vegne ved ceremonien i Strasbourg. Jewher talte uygurernes sag foran en fuld plenarsal: "For ham [Ilham Tohti], var problemet klart: Arbejdstagerne blev nægtet basale rettigheder, retten til at tro på det, vi tror på, retten til at dyrke vores tro, som vi ønsker det, retten til at tænke [...]. Dette handler ikke om at bekæmpe Kina. Det handler om at beskytte menneskerettighederne."

Hvordan støtter Europa-Parlamentet menneskerettighederne?

Ud over med Sakharovprisen støtter Europa-Parlamentet også menneskerettighederne gennem konkrete politiske og lovgivningsmæssige tiltag.

Kontakt

Kommunikationskampagner (GD COMM)

European Parliament
60 rue Wiertz / Wiertzstraat 60
B-1047 - Bruxelles/Brussels
Belgium

Sakharovpris 2019