Sakharovprisnetværket

Sakharovprisnetværket er opstået på baggrund af Sakharovprisen, som Europa-Parlamentet uddeler for fremragende arbejde for menneskerettighederne.

Sakharov Prize Network group photo

© Den Europæiske Union 2018 – Europa-Parlamentet

Sakharovprisnetværket består af Sakharovprisvindere og medlemmer af Europa-Parlamentet (MEP'er). Det blev oprettet af Europa-Parlamentet i 2008, da Sakharovprisen fejrede sit 20-årsjubilæum. Med netværkets oprettelse anerkendtes den særlige rolle, der kendetegner Sakharovprisvindere som ambassadører for tankefrihed, og medlemmerne aftalte at styrke den fælles indsats til støtte for menneskerettighedsforkæmpere verden over gennem fælles handlinger fra Sakharovprisvindernes side og under Europa-Parlamentets ledelse.

Sakharovprisnetværket forbinder i bred forstand MEP'er, prismodtagere og civilsamfundet med henblik på at øge samarbejdet om menneskerettighedstiltag i Bruxelles og på internationalt plan. Det fungerer som en kommunikationskanal, der gør det muligt for prismodtagerne og Parlamentet at gøre noget ved menneskerettighedskrænkelser og -spørgsmål. Medlemmerne af Sakharovprisnetværket holder regelmæssigt Sakharovforelæsninger rundt om i EU for at øge bevidstheden om menneskerettighedsspørgsmål og sætte gang i den offentlige debat i de europæiske hovedstæder.

Netværket har afholdt konferencer i 2008, 2011, 2013, 2016 og 2018. Konferencerne i Sakharovprisnetværket er et debatforum for MEP'er, prismodtagere, repræsentanter fra Den Europæiske Union og andre internationale institutioner og civilsamfundet og fungerer som basis for en styrket netværksindsats for menneskerettighederne.

Den 4.-5. juni 2018 samlede Sakharovnetværket i Bruxelles for at fejre 30-året for Sakharovprisen, gøre status over tidligere resultater og identificere de kommende udfordringer. Konferencen blev afholdt med tilstedeværelse af menneskerettighedsforkæmpere, der var udvalgt inden for rammerne af Sakharovstipendiatprogrammet, et program til støtte for menneskerettighedsforkæmpere fra hele verden, som netværket havde taget initiativ til fem år tidligere.

Abonnér på nyhedsbrevet!

Europa-Parlamentets Sakharovprisnetværks nyhedsbrev er en regelmæssig publikation, der sendes til MEP'er og Sakharovprismodtagere.

Plakater

Se Sakharovplakater fra 1991 og frem!

Kontakt

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels