Πώς επιλέγεται ο νικητής;

Γραφική απεικόνιση: Πώς επιλέγεται ο νικητής;
Τον Σεπτέμβριο κάθε έτους οι βουλευτές του ΕΚ μπορούν να προτείνουν υποψηφίους για το βραβείο Ζαχάρωφ. Κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει την υποστήριξη τουλάχιστον 40 βουλευτών του ΕΚ και κάθε βουλευτής μπορεί να υποστηρίξει έναν μόνο υποψήφιο. Στη συνέχεια, οι υπογεγραμμένες υποψηφιότητες, συνοδευόμενες από δικαιολογητικά, αξιολογούνται κατά τη διάρκεια κοινής συνεδρίασης της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Ανάπτυξης. Έπειτα καταρτίζεται τελικός κατάλογος τριών υποψηφίων και υποβάλλεται στη Διάσκεψη των Προέδρων για την τελική ψηφοφορία. Ο επιλεγείς προς βράβευση ανακοινώνεται συνήθως τον Οκτώβριο.

Συχνές ερωτήσεις

 

Γιατί ονομάζεται το βραβείο Βραβείο Ζαχάρωφ για την ελευθερία της σκέψης;

Ποια είναι τα κριτήρια για να προταθεί κάποιος υποψήφιος;

Ποιος προτείνει τους υποψήφιους;

Πώς επιλέγεται ο τελικός βραβευόμενος;

Τι είδους βραβείο απονέμεται στους βραβευόμενους;