Δίκτυο Βραβείου Ζαχάρωφ

Το Δίκτυο Βραβείου Ζαχάρωφ είναι απόρροια του Βραβείου Ζαχάρωφ, το οποίο απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμηθεί το εξαιρετικό έργο υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Sakharov Prize Network group photo

© Ευρωπαϊκή Ένωση 2018 - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Δίκτυο Βραβείου Ζαχάρωφ (SPN) απαρτίζεται από βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ και από βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008, κατά την 20ή επέτειο από τη θέσπιση του Βραβείου Ζαχάρωφ. Η δημιουργία του αναγνώρισε «τον ειδικό ρόλο των βραβευθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ ως πρεσβευτών της ελευθερίας της σκέψης» και τα μέλη του «συμφώνησαν να ενισχύσουν τις κοινές προσπάθειες υπέρ των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω κοινών δράσεων των βραβευθέντων με το Βραβείο Ζαχάρωφ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπό την αιγίδα του».

Το Δίκτυο Βραβείου Ζαχάρωφ συνδέει τους βουλευτές του ΕΚ, τους βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ και την κοινωνία των πολιτών με σκοπό να βελτιώσει τη συνεργασία για τις δράσεις που πραγματοποιούνται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις Βρυξέλλες και τον υπόλοιπο κόσμο. Λειτουργεί ως δίαυλος επικοινωνίας που επιτρέπει στους βραβευθέντες και στο Κοινοβούλιο να αντιμετωπίζουν τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα ζητήματα που σχετίζονται με αυτά. Τα μέλη του δίνουν συχνά διαλέξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα (διαλέξεις Ζαχάρωφ) σε ολόκληρη την ΕΕ με σκοπό να ενημερώσουν τους πολίτες για τα ζητήματα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να πυροδοτήσουν τον δημόσιο διάλογο στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το Δίκτυο πραγματοποίησε διασκέψεις το 2008, το 2011, το 2013, το 2016 και το 2018.Οι διασκέψεις του Δικτύου Βραβείου Ζαχάρωφ αποτελούν φόρουμ διαλόγου μεταξύ βουλευτών του ΕΚ, βραβευθέντων, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών. Λειτουργούν ως βάση για την ενίσχυση των δράσεων που πραγματοποιεί το δίκτυο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στις 4-5 Ιουνίου 2018, το Δίκτυο Βραβείου Ζαχάρωφ συγκεντρώθηκε στις Βρυξέλλες για να γιορτάσει την 30ή επέτειο του βραβείου Ζαχάρωφ, να κάνει απολογισμό των επιτευγμάτων του παρελθόντος και να εντοπίσει μελλοντικές προκλήσεις. Η διάσκεψη πραγματοποιήθηκε με την παρουσία υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που επελέγησαν βάσει της υποτροφίας Ζαχάρωφ, ενός προγράμματος για την ενίσχυση υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όλο τον κόσμο που το δίκτυο είχε ξεκινήσει πέντε χρόνια νωρίτερα.

Γραφτείτε συνδρομητές για νέα!

Το ενημερωτικό δελτίο του Δικτύου Βραβείου Ζαχάρωφ του ΕΚ είναι μια τακτική έκδοση που αποστέλλεται στους βουλευτές του ΕΚ και στους βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ.

Συλλογή από αφίσες

Δείτετις αφίσες για το Βραβείο Ζαχάρωφ από το 1991 μέχρι σήμερα!

Επικοινωνία

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels