Sahharovi auhinna võrgustik

Sahharovi auhinna võrgustik loodi seoses Sahharovi auhinnaga, mida Euroopa Parlament annab välja väljapaistvate saavutuste eest inimõiguste edendamise valdkonnas.

Sahharovi auhinna vorgustiku grupipilt

© Euroopa Liit 2018 – Euroopa Parlament

Sahharovi auhinna võrgustiku moodustavad auhinna laureaadid ja Euroopa Parlamendi liikmed. Võrgustik loodi Euroopa Parlamendis 2008. aastal, Sahharovi auhinna asutamise 20. aastapäeval. Sellega tunnustati Sahharovi auhinna laureaatide erilist rolli mõttevabaduse saadikutena. Võrgustiku liikmed kinnitasid, et on valmis Euroopa Parlamendi egiidi all ühiselt tegema pingutusi kogu maailma inimõiguslaste toetamiseks.

Sahharovi auhinna võrgustik seob parlamendiliikmeid, auhinna laureaate ja kodanikuühiskonna esindajaid, mis võimaldab nii Brüsselis kui ka rahvusvahelisel areenil teha inimõiguste valdkonnas tihedamat koostööd. See on suhtluskanal, mis aitab auhinna laureaatidel ja Euroopa Parlamendil tegeleda inimõiguste rikkumiste ja sellega seotud probleemidega. Võrgustiku liikmed esinevad ELi liikmesriikides regulaarselt „Sahharovi ettekannetega", et juhtida tähelepanu inimõiguste probleemidele ning ärgitada Euroopa pealinnades laiemat avalikku arutelu.

2008., 2011., 2013., 2016. ja 2018. aastal toimusid võrgustiku konverentsid. Need on parlamendiliikmete, auhinna laureaatide ning Euroopa Liidu ja muude rahvusvaheliste institutsioonide ja kodanikuühiskonna arutelufoorumid, mille eesmärk on tõhustada võrgustiku inimõigustealast tööd.

4. ja 5. juunil 2018 kohtusid Sahharovi auhinna võrgustiku liikmed Brüsselis, et tähistada auhinna 30. aastapäeva, teha kokkuvõtteid varasematest saavutustest ja täpsustada eelseisvaid ülesandeid. Konverentsil osalesid Sahharovi stipendiumi saanud inimõiguste kaitsjad. Sahharovi stipendiumiprogrammist, mille võrgustik algatas viis aastat tagasi, toetatakse inimõiguste kaitsjaid kogu maailmas.

Telli uudised

Euroopa Parlamendi Sahharovi auhinna uudiskiri on korrapärane väljaanne, mida saadetakse Euroopa Parlamendi liikmetele ja Sahharovi auhinna laureaatidele.

Plakatite kogu

Vaadake Sahharovi auhinna plakateid (alates 1991. aastast)!

Kontakt

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels