Conas a roghnaítear an buaiteoir?

Conas a roghnaítear an buaiteoir?
I Meán Fómhair gach bliain, is féidir le Feisirí iarrthóirí do Dhuais Sakharov a ainmniú. Ní mór tacaíocht 40 Feisire ar a laghad a bheith ag gach ainmní, agus ní féidir le gach Feisire aonair tacú ach amháin le haon ainmní amháin. Measúnaítear  ainmniúcháin shínithe lena ngabhann fianaise tacaíochta ansin i gcomhchruinniú den Choiste um Ghnóthaí Eachtracha agus den Choiste um Fhorbairt. Dréachtar gearrliosta de thriúr iarrthóirí ansin agus cuirtear é faoi bhráid Chomhdháil na nUachtarán i gcomhair vóta chríochnaithigh. Fógraítear an buaiteoir de ghnáth i nDeireadh Fómhair.

Ceist Choitianta

 

Cad ina thaobh go dtugtar Duais Sakharov um Shaoirse Smaointeoireachta ar an duais.

Cad iad na critéir i gcomhair ainmniúchán?

Cé a dhéanfaidh na hainmniúcháin?

Conas a roghnófar an buaiteoir deiridh?

Cén cineál duaise a gheobhaidh na buaiteoirí?