Gréasán Dhuais Sakharov

D’eascair Gréasán Dhuais Sakharov as gradaim Dhuais Sakharov ó Pharlaimint na hEorpa a thugtar do dhaoine as obair as cuimse a dhéanamh ar mhaithe le cearta an duine.

Sakharov Prize Network group photo

© An tAontas Eorpach 2018 - Parlaimint na hEorpa

Is iad Buaiteoirí Dhuais Sakharov agus na Feisirí de Pharlaimint na hEorpa (FPEanna) atá i nGréasán Dhuais Sakharov (GDS). Seoladh é ag Parlaimint na hEorpa in 2008, nuair a ceiliúradh comóradh 20 bliain de Dhuais Sakharov. Le cruthú na duaise, aithníodh 'ról speisialta bhuaiteoirí Dhuais Sakharov mar Ambasadóirí na Saoirse Smaointeoireachta' agus d'aontaigh a chuid comhaltaí 'comhiarrachtaí a fheabhsú chun tacú le cosantóirí chearta an duine ar fud an domhain trí chomhghníomhaíochtaí bhuaiteoirí Dhuais Sakharov i gcomhar le chéile agus faoi choimirce Pharlaimint na hEorpa'.

Nascann GDS Feisirí, buaiteoirí agus an tsochaí shibhialta i gcoitinne chun comhar maidir le gníomhaíocht chearta an duine a mhéadú sa Bhruiséil agus go hidirnáisiúnta. Fónann sé mar chainéal cumarsáide a chumasaíonn do na buaiteoirí agus don Pharlaimint díriú ar sháruithe agus ar shaincheisteanna chearta an duine. Tugann comhaltaí GDS léachtaí Sakharov go rialta ar fud AE chun feasacht ar shaincheisteanna chearta an duine a ardú agus díospóireacht phoiblí i bpríomhchathracha na hEorpa a spreagadh.

Tháinig an Gréasán le chéile i gcomhair comhdhálacha in 2008, 2011, 2013, 2016 agus 2018. Is fóram díospóireachta i measc Feisirí, Buaiteoirí, ionadaithe ón Aontas Eorpach, institiúidí idirnáisiúnta eile agus na sochaí sibhialta é Líonra Dhuais Sakharov agus fónann sé mar bhonn do ghníomhaíocht fheabhsaithe líonra i leith chearta an duine.

Ar an 4-5 Meitheamh 2018, bhailigh GDS sa Bhruiséil chun comóradh 30 bliain de Dhuais Sakharov a cheiliúradh, machnamh a dhéanamh ar an méid a baineadh amach go dtí sin agus na dúshláin a bheadh le teacht a shainaithint. Tionóladh an chomhdháil i láthair chosantóirí chearta an duine a roghnaíodh faoi Chlár Chomhaltachtaí Sakharov, clár lena gcumhachtaítear do chosantóirí chearta an duine ó gach cearn den domhan agus a thionscain an Líonra cúig bliana níos luaithe.

Liostáil chun an scéala is déanaí a fháil!

Is foilseachán rialta é Nuachtlitir Ghréasán Dhuais Sakharov PE a chuirtear chuig FPEanna agus chuig Duaisbhuaiteoirí Dhuais Sakharov.

Bailiúchán de phóstaeir

Féach póstaeir Sakharov ó 1991 i leith!

Teagmháil

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels