Sacharovo premijos tinklas

Sacharovo premijos tinklo ištakos – Sacharovo premija, Europos Parlamento skiriama už išskirtinį darbą ginant žmogaus teises

Sakharov Prize Network laureates with President Tajani photo

© Europos Sąjunga 2018 m. – Europos Parlamentas

Sacharovo premijos tinklas vienija Sacharovo premijos laureatus ir Europos Parlamento narius. Europos Parlamente jis inicijuotas 2008 m. - minint 20-ąsias Sacharovo premijos metines. Šio tinklo sukūrimu pripažintas ypatingas Sacharovo premijos laureatų - minties laisvės ambasadorių - vaidmuo, o jo nariai sutarė stiprinti jungtines paramos viso pasaulio žmogaus teisių gynėjams pastangas Sacharovo premijos laureatams kartu imantis bendrų veiksmų ir remiant Europos Parlamentui.

Plačiąja prasme Sacharovo premijos tinklas sieja Parlamento narius, premijos laureatus ir pilietinę visuomenę, kad būtų aktyviau bendradarbiaujama įgyvendinant veiksmus žmogaus teisių srityje Briuselyje ir tarptautiniu lygmeniu. Tai komunikacijos kanalas, leidžiantis premijos laureatams ir Parlamentui atkreipti dėmesį į žmogaus teisių pažeidimus ir problemas. Tinklo nariai visoje ES reguliariai skaito su Sacharovo premija susijusias paskaitas, siekdami skatinti informavimą žmogaus teisių klausimais ir inicijuoti viešą diskusiją Europos sostinėse.

2008, 2011, 2013, 2016 ir 2018 metais tinklo nariai rinkosi į konferencijas. Sacharovo premijos tinklo konferencijos - tai Parlamento narių, premijos laureatų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų bei pilietinės visuomenės atstovų diskusijų forumas ir aktyvesnės tinklo veiklos žmogaus teisių srityje pagrindas.

2018 m. birželio 4-5 d. Sacharovo premijos tinklo dalyviai susirinko Briuselyje 30-ajai Sacharovo premijos sukakčiai paminėti, ankstesniems laimėjimams aptarti ir būsimiems iššūkiams nustatyti. Konferencijoje dalyvavo žmogaus teisių gynėjai, atrinkti pagal Sacharovo draugijos programą, kuri įgalina viso pasaulio žmogaus teisių gynėjus ir kuri buvo pradėta įgyvendinti prieš penkerius metus.

Prenumeruokite naujienas!

EP Sacharovo premijos tinklo naujienlaiškis - tai reguliariai skelbiamas leidinys, siunčiamas Parlamento nariams ir Sacharovo premijos laureatams.

Plakatų kolekcija

Žiūrėkite Sacharovo premijos plakatus nuo 1991 m.

Kontaktai

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels