Saharova balvas tīkls

Saharova balvas tīklu izveidoja, gadu gaitā attīstoties Saharova balvai, ko Eiropas Parlaments piešķir par izcilu darbu cilvēktiesību aizstāvības jomā.

Sakharov Prize Network laureates with President Tajani photo

© Eiropas Savienība 2018 - Eiropas Parlaments

Saharova balvas tīklā darbojas Saharova balvas laureāti un Eiropas Parlamenta (EP) deputāti. Eiropas Parlaments to izveidoja 2008. gadā, godinot Saharova balvas 20. gadskārtu. Ar tā izveidi tika atzīta „Saharova balvas ieguvēju īpašā nozīme kā domas brīvības vēstniekiem", un tā dalībnieki „piekrita pastiprināt kopīgos centienus atbalstīt cilvēktiesību aizstāvjus visā pasaulē ar kopīgiem pasākumiem, ko Eiropas Parlamenta paspārnē veic Saharova balvas ieguvēji".

Saharova balvas tīkls vispārēji vieno EP deputātus, balvas ieguvējus un pilsonisko sabiedrību nolūkā stiprināt sadarbību cilvēktiesību jomā Briselē un starptautiskā līmenī. Tas ir saziņas kanāls, kas ļauj balvas saņēmējiem un Parlamentam izteikties par cilvēktiesību pārkāpumiem un ar cilvēktiesībām saistītiem jautājumiem. Tā dalībnieki arī uzstājas ar Saharova balvas lekcijām ES dalībvalstīs, lai uzlabotu informētību par cilvēktiesību jautājumiem un rosinātu sabiedriskas debates Eiropas valstu galvaspilsētās.

Tīkls 2008., 2011., 2013., 2016. un 2018. gadā ir sarīkojis konferences. Saharova balvas tīkla konferences ir debašu forums EP deputātiem, balvas saņēmējiem un Eiropas Savienības, citu starptautisko iestāžu un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un tas ir pamats tīkla darbības izvēršanai cilvēktiesību jomā.

2018. gada 4. un 5. jūnijā Saharova balvas tīklā iesaistītie sapulcējās Briselē, lai atzīmētu Saharova balvas trīsdesmito gadskārtu, novērtētu pagātnē sasniegto un apzinātu turpmāk risināmos jautājumus. Konference notika, klātesot cilvēktiesību aizstāvjiem, kurus izraudzījās Saharova stipendiju programma, ko Saharova balvas tīkls izveidoja piecus gadus iepriekš un kas atbalsta cilvēktiesību aizstāvjus visā pasaulē.

Abonējiet apkārtrakstu!

EP Saharova balvas tīkla apkārtraksts ir regulārs ziņu izdevums, ko nosūta EP deputātiem un Saharova balvas ieguvējiem.

Plakātu kolekcija

Skatīt Saharova balvas plakātus, sākot no 1991. gada.

Kontakti

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels