Sacharovprijsnetwerk

Het Sacharovprijsnetwerk is ontstaan uit de Sacharovprijs, die het Europees Parlement toekent voor uitzonderlijke inspanningen voor de mensenrechten.

Sakharov Prize Network group photo

© Europese Unie 2018 – Europees Parlement

Het Sacharovprijsnetwerk omvat laureaten van de Sacharovprijs en leden van het Europees Parlement. Het netwerk werd in het leven geroepen in het Europees Parlement in 2008, toen de Sacharovprijs zijn twintigste verjaardag vierde. De oprichting ervan vormde een erkenning voor "de bijzondere rol van laureaten van de Sacharovprijs als ambassadeurs van de vrijheid van denken" en de leden van het netwerk kwamen overeen "hun gezamenlijke inspanningen voor de ondersteuning van mensenrechtenverdedigers in de wereld te versterken door middel van gemeenschappelijke acties van de laureaten van de Sacharovprijs en onder bescherming van het Europees Parlement".

Het Sacharovprijsnetwerk verbindt leden van het Europees Parlement, laureaten en het maatschappelijke middenveld om in Brussel en internationaal de samenwerking op het gebied van mensenrechten te verbeteren. Het fungeert als een communicatiekanaal waarlangs de laureaten en het Parlement schendingen van de mensenrechten en de mensenrechtenproblematiek kunnen aankaarten. De leden van het netwerk geven Sacharovlezingen in de hele EU om mensen bewust te maken van de mensenrechtenproblematiek en het openbaar debat in de Europese hoofdsteden aan te wakkeren.

Het netwerk is bijeengekomen voor conferenties in 2008, 2011, 2013, 2016 en 2018. De conferenties van het Sacharovprijsnetwerk zijn een forum voor debat tussen leden van het Europees Parlement, laureaten, vertegenwoordigers van de Europese Unie en andere internationale instellingen en het maatschappelijke middenveld, en ze vormen de basis voor uitgebreide acties van het netwerk voor de mensenrechten.

Op 4-5 juni 2018 is het Sacharovprijsnetwerk bijeengekomen in Brussel om de 30e verjaardag van de Sacharovprijs te vieren, een inventaris op te maken van de behaalde resultaten en toekomstige uitdagingen te identificeren. De conferentie werd gehouden in aanwezigheid van mensenrechtenverdedigers die geselecteerd waren in het kader van de Sacharovbeurs, een programma ter ondersteuning van mensenrechtenverdedigers uit de hele wereld dat het netwerk vijf jaar eerder had geïnitieerd.

Meld je aan voor nieuws!

De EP-nieuwsbrief van het Sacharovprijsnetwerk is een periodieke publicatie die wordt toegezonden aan leden van het Europees Parlement en laureaten van de Sacharovprijs.

Postercollectie

Bekijk alle Sacharov-posters sinds 1991!

Contact

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels