Jak wybierany jest zwycięzca?

Infografika: Jak wybierany jest zwycięzca?
Co roku we wrześniu posłowie do Parlamentu Europejskiego mogą wysunąć kandydatów do Nagrody im. Sacharowa. Każdy nominowany musi mieć poparcie co najmniej 40 posłów do PE, przy czym każdy poseł może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. Podpisane nominacje wraz z uzasadnieniem są następnie oceniane na wspólnym posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju. Później sporządza się listę trzech kandydatów, która przekazywana jest Konferencji Przewodniczących na głosowanie końcowe. Ogłoszenie zwycięzcy odbywa się zwykle w październiku.

Najczęściej zadawane pytania

 

Skąd się wzięła nazwa Nagrody im. Sacharowa za wolność myśli?

Jakie są kryteria zgłaszania nominacji?

Kto nominuje kandydatów do nagrody?

Jak wybierany jest zwycięzca?

Jaką nagrodę otrzymują laureaci?