Sieć Nagrody im. Sacharowa

Przyczynkiem do powstania Sieci Laureatów Nagrody im. Sacharowa była Nagroda im. Sacharowa przyznawana przez Parlament Europejski za wybitną pracę na rzecz praw człowieka.

Sakharov Prize Network group of laureates surrounding European Parliament President Antonio Tajani

© Unia Europejska, 2018 r. – Parlament Europejski

Sieć Laureatów Nagrody im. Sacharowa obejmuje osoby uhonorowane tą nagrodą i posłów do Parlamentu Europejskiego. Powstała w 2008 r. w 20. rocznicę ustanowienia Nagrody im. Sacharowa. Sieć jest wyrazem uznania dla „szczególnej roli laureatów Nagrody im. Sacharowa jako ambasadorów wolności myśli", a jej członkowie „uzgodnili, że wspólnie dołożą jeszcze więcej starań, by wspierać obrońców praw człowieka na świecie przez działania laureatów Nagrody im. Sacharowa podejmowane wspólnie z Parlamentem Europejskim i pod jego egidą".

Sieć Laureatów Nagrody im. Sacharowa łączy posłów do Parlamentu Europejskiego, laureatów nagrody oraz społeczeństwo obywatelskie, zacieśniając współpracę w sferze działań na rzecz praw człowieka tak w Brukseli, jak i na arenie międzynarodowej. Sieć służy jako kanał komunikacji umożliwiający laureatom oraz Parlamentowi reagowanie na kwestie związane z prawami człowieka i na naruszania tych praw. Członkowie Sieci Laureatów Nagrody im. Sacharowa regularnie występują z wykładami w całej UE, pogłębiając wiedzę na temat praw człowieka oraz inicjując publiczną debatę w stolicach europejskich.

Sieć spotykała się na konferencjach w latach 2008, 2011, 2013, 2016 i 2018. Wydarzenia te stanowią forum debat między posłami do Parlamentu Europejskiego, laureatami, przedstawicielami Unii Europejskiej i innych instytucji międzynarodowych oraz społeczeństwa obywatelskiego, jak również punkt wyjścia szerzej zakrojonych działań sieci na rzecz praw człowieka.

W dniach 4-5 czerwca 2018 r. członkowie sieci zgromadzili się w Brukseli, aby uczcić 30. rocznicę ustanowienia Nagrody im. Sacharowa, podsumować dotychczasowe osiągnięcia i określić przyszłe wyzwania. W konferencji uczestniczyli obrońcy praw człowieka wybrani w ramach programu stypendialnego im. Sacharowa, który sieć zainicjowała pięć lat temu i którego celem jest wzmacnianie pozycji obrońców praw człowieka na całym świecie.

Zaprenumeruj wiadomości!

Biuletyn PE dotyczący Sieci Laureatów Nagrody im. Sacharowa jest regularną publikacją rozsyłaną do posłów do PE i laureatów nagrody.

Zbiór plakatów

Obejrzyj plakaty Nagrody im. Sacharowa od 1991 r.!

Kontakt

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels