Rețeaua Premiului Saharov

Premiul Saharov, o recunoaștere pe care Parlamentul European o acordă activității deosebite desfășurate în favoarea drepturilor omului, a dus la crearea Rețelei Premiului Saharov.

Sakharov Prize Network group of laureates surrounding European Parliament President Antonio Tajani

© Uniunea Europeană, 2018 - Parlamentul European

Rețeaua Premiului Saharov (RPS) este alcătuită din laureații premiului și deputați în Parlamentul European. Rețeaua a fost lansată la Parlamentul European, în 2008, cu ocazia celei de a 20-a aniversări a Premiului Saharov. Prin crearea sa, s-a recunoscut „rolul special al laureaților Premiului Saharov ca ambasadori ai libertății de gândire", iar membrii săi „au convenit să-și intensifice eforturile comune în sprijinul apărătorilor drepturilor omului din întreaga lume, prin acțiuni întreprinse împreună de câștigătorii Premiului Saharov sub egida Parlamentului European".

Rețeaua Premiului Saharov reunește în esență laureații, deputații din PE și societatea civilă pentru a-și intensifica cooperarea în acțiuni pentru drepturile omului atât la Bruxelles, cât și la nivel internațional. Rețeaua servește drept canal de comunicare ce permite laureaților și Parlamentului să abordeze încălcările drepturilor omului și aspectele conexe. Membrii acesteia țin periodic conferințe Saharov în întreaga UE, pentru a ridica nivelul de conștientizare cu privire la o serie de aspecte legate de drepturile omului și a stimula dezbaterile publice în capitalele europene.

Rețeaua s-a reunit pentru conferințe în 2008, 2011, 2013, 2016 și 2018.Conferințele Rețelei Premiului Saharov reprezintă un forum de dezbatere între laureați, deputați în Parlamentul European, reprezentanți ai Uniunii Europene și ai altor instituții internaționale și societatea civilă și funcționează ca bază pentru acțiuni mai puternice în favoarea drepturilor omului.

La 4 și 5 iunie 2018, Rețeaua Premiului Saharov s-a reunit la Bruxelles pentru a sărbători cea de-a 30-a aniversare a Premiului Saharov, făcând un bilanț al realizărilor de până acum și identificând provocările viitoare. Conferința s-a desfășurat în prezența apărătorilor drepturilor omului selectați în cadrul Bursei Saharov, un program de capacitare a apărătorilor drepturilor omului din întreaga lume inițiat de rețea în urmă cu cinci ani.

Abonați-vă la buletinul informativ!

Buletinul informativ al Rețelei Premiului Saharov al PE este o publicație periodică trimisă deputaților din PE și laureaților Premiului Saharov.

Colecție de afișe

Uitați-vă la afișelePremiului Saharov începând din 1991!

Contact

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels