Sieť nositeľov Sacharovovej ceny

Sieť laureátov Sacharovovej ceny má základ v Sacharovovej cene, ktorú udeľuje Európsky parlament za výnimočnú prácu v oblasti ochrany ľudských práv.

Sakharov Prize Network group of laureates surrounding European Parliament President Antonio Tajani

© Európska únia 2018 - Európsky parlament

Sieť laureátov Sacharovovej ceny pozostáva z laureátov Sacharovovej ceny a poslancov Európskeho parlamentu. Bola založená v Európskom parlamente v roku 2008 pri príležitosti 20. výročia Sacharovovej ceny. Vytvorením tejto siete bola uznaná osobitná úloha nositeľov Sacharovovej ceny ako vyslancov slobody myslenia a jej členovia sa dohodli posilniť spoločné úsilie v podpore obhajcov ľudských práv vo svete prostredníctvom spoločných aktivít nositeľov Sacharovovej ceny pod záštitou Európskeho parlamentu.

Sieť laureátov Sacharovovej ceny spája poslancov Európskeho parlamentu, laureátov a občiansku spoločnosť s cieľom prehlbovať spoluprácu v oblasti ľudských práv v Bruseli a na medzinárodnej úrovni. Sieť laureátov Sacharovovej ceny slúži ako komunikačný kanál, ktorý umožňuje laureátom a Parlamentu reagovať na porušovanie ľudských práv a otázky, ktoré s ním súvisia. Členovia siete pravidelne prednášajú v duchu Sacharovovej ceny v celej EÚ v snahe zvýšiť povedomie o otázkach ľudských práv a podnietiť verejnú diskusiu v európskych hlavných mestách.

Členovia siete sa zišli na konferenciách v roku 2008, 2011, 2013, 2016 a 2018. Konferencie siete laureátov Sacharovovej ceny sú diskusným fórom pre poslancov EP, laureátov, predstaviteľov Európskej únie, rôznych medzinárodných inštitúcií a občianskej spoločnosti a tvoria základ pre intenzívnejšiu činnosť siete v oblasti ľudských práv.

Členovia Siete laureátov Sacharovovej ceny sa 4. a 5. júna 2018 zišli v Bruseli pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku Sacharovovej ceny, kde zhodnotili dosiahnuté výsledky a predstavili výzvy, pred ktorými sieť stojí. Na konferencii sa zúčastnili obhajcovia ľudských práv vybraní Sacharovovým štipendijným programom, ktorý sieť založila pred piatimi rokmi, a ktorý posilňuje obhajcov ľudských práv z celého sveta.

Odoberajte spravodajstvo!

Bulletin Siete laureátov Sacharovovej ceny je pravidelnou publikáciou, ktorá sa zasiela poslancom Európskeho parlamentu a laureátom Sacharovovej ceny.

Zbierka plagátov

Pozritesi plagáty Sacharovovej ceny od roku 1991!

Kontakt

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels