Mreža nagrade Saharova

Mreža nagrade Saharova je nastala ob istoimenski nagradi, ki jo Evropski parlament podeljuje za izjemno delo na področju človekovih pravic.

Sakharov Prize Network group of laureates surrounding European Parliament President Antonio Tajani

© Evropska unija, 2018 - Evropski parlament.

Mrežo nagrade Saharova sestavljajo prejemniki nagrade Saharova in poslanci Evropskega parlamenta. Ustanovljena je bila leta 2008, ko je nagrada praznovala dvajseto obletnico. Z njo so priznali „posebno vlogo, ki jo imajo prejemniki nagrade Saharova kot ambasadorji svobode misli", njeni člani pa so sklenili „okrepiti skupna prizadevanja v podporo zagovornikom človekovih pravic po vsem svetu s skupnimi dejavnostmi prejemnikov nagrade Saharova in pod okriljem Evropskega parlamenta".

Mreža nagrade Saharova v glavnem povezuje poslance Evropskega parlamenta, nagrajence in civilno družbo, ki z njeno pomočjo delujejo na področju človekovih pravic v Bruslju in na mednarodni ravni. Je nekakšen komunikacijski kanal, ki nagrajencem in Parlamentu omogoča obravnavanje kršitev človekovih pravic in vprašanj na tem področju. Njeni člani po vsej EU redno pripravljajo predavanja Saharova, da bi ljudi ozavestili o človekovih pravicah in v evropskih glavnih mestih sprožili javno razpravo o tem.

Mreža se je sestala na konferencah leta 2008, 2011, 2013, 2016 in 2018. Konference mreže nagrade Saharova so forum, na katerem razpravljajo poslanci Evropskega parlamenta, nagrajenci, predstavniki Evropske unije in drugih mednarodnih institucij ter civilne družbe, in podlaga za učinkovitejše ukrepanje mreže na področju človekovih pravic.

Mreža nagrade Saharova se je 4. in 5. junija srečala v Bruslju in tako obeležila 30. obletnico nagrade, ocenila pretekle dosežke in opredelila prihodnje izzive. Na konferenci so sodelovali tudi zagovorniki človekovih pravic in Saharovi štipendisti. Program štipendij Saharova je mreža uvedla pred petimi leti, namenjen pa je spodbujanju zagovornikov človekovih pravic iz vsega sveta.

Naročite se na novice!

Mreža nagrade Saharova ima svoje glasilo, ki redno izhaja in se pošilja poslancem Evropskega parlamenta in prejemnikom nagrade Saharova.

Zbirka posterjev

Oglejte si posterje nagrade Saharova od leta 1991 dalje

Kontakt

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels