Sacharovnätverket

Nätverket för Sacharovpriset föddes ur Sacharovpriset, som Europaparlamentet delar ut för enastående insatser för mänskliga rättigheter.

Sakharov Prize Network group photo

© Europeiska unionen 2018 – Europaparlamentet

Nätverket för Sacharovpriset (Sacharovnätverket) består av Sacharovpristagare och ledamöter av Europaparlamentet. Det upprättades vid Europaparlamentet 2008, då priset firade 20-årsjubileum. Genom nätverkets bildande lyftes "den särskilda roll som Sacharovpristagarna har som ambassadörer för tankefrihet" fram, och dess medlemmar "enades om att öka de samlade ansträngningarna till stöd för människorättsförsvarare runtom i världen genom gemensamma insatser av Sacharovpristagarna tillsammans och i samarbete med Europaparlamentet".

Sacharovnätverket sammanför på ett brett plan Europaparlamentsledamöter, pristagare och det civila samhället för att öka samarbetet kring insatserna för mänskliga rättigheter i Bryssel och internationellt. Nätverket fungerar som en kommunikationskanal som ger pristagarna och parlamentet möjlighet att uppmärksamma brott mot de mänskliga rättigheterna och människorättsfrågor. Nätverkets medlemmar ger regelbundet Sacharovföreläsningar runtom i EU för att öka medvetenheten om människorättsfrågor och få i gång en offentlig debatt i de europeiska huvudstäderna.

Nätverket har samlats till konferens 2008, 2011, 2013, 2016 och 2018.Sacharovnätverkets konferenser är ett forum för diskussioner mellan Europaparlamentsledamöter, pristagare, företrädare för EU och andra internationella institutioner och det civila samhället, och ligger till grund för nätverkets insatser för mänskliga rättigheter.

Den 4-5 juni 2018 samlades Sacharovnätverket i Bryssel för att fira Sacharovprisets 30-årsjubileum, utvärdera vad som åstadkommits och kartlägga framtida utmaningar. Med på konferensen fanns människorättsförsvarare som valts ut inom ramen för Sacharovstipendiatprogrammet, ett program för att stötta människorättsförsvarare från hela världen, instiftat av nätverket fem år tidigare.

Prenumerera på nyhetsbrevet!

Sacharovnätverkets nyhetsbrev är en regelbunden publikation som skickas till Europaparlamentets ledamöter och Sacharovpristagarna.

Affischsamling

Se Sacharovaffischer från 1991 och framåt!

Kontakt

Human Rights Actions Unit

European Parliament
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels