Terminologi | Oversættelse | Europa-Parlamentet

Hvad vi gør

Terminologi er en meget vigtig del af oversættelsesprocessen. Terminologi kan defineres som undersøgelse, indsamling og systematisk præsentation af termer - men kan også henvise til puljen af disse termer, dvs. specialiserede ord og udtryk, der er specifikke for et bestemt emneområde. Terminologerne er med til at sikre nøjagtighed og konsekvens i oversættelserne ved at give oplysninger om betydningen og anvendelsen af termerne. Dette er særlig vigtigt i et miljø som Europa-Parlamentet, hvor teksterne kan være meget tekniske. Det er desuden værd at understrege, at EU-lovgivning, der er vedtaget af Europa-Parlamentet, er lovgivning, der gælder i medlemsstaterne. Korrekt og konsekvent terminologi er derfor afgørende for at sikre en ensartet anvendelse af lovene i hele EU, hvilket bidrager til retssikkerheden i EU.   
Vores vigtigste opgaver i Enheden for Terminologikoordinering er at hjælpe oversætterne i deres daglige arbejde, at lette terminologiarbejdet og -styringen i oversættelsesafdelingerne og at øge Parlamentets bidrag til EU's terminologidatabase IATE ("Interactive Terminology for Europe").


For at opnå dette:
  • koordinerer vi IATE-arbejdet og forbereder forskellige terminologiprojekter, hvor oversættelsesafdelingernes terminologer og praktikanter inddrages
  • stiller vi en række terminologi- og dokumentationsværktøjer og -ressourcer til rådighed for oversætterne
  • søger vi efter ny terminologi og stiller tilknyttede ordlister og definitioner til rådighed for vigtige lovgivningsprocedurer
  • tilrettelægger vi kurser og workshops samt større akademiske seminarer om terminologirelaterede spørgsmål
  • samarbejder vi med relevante tjenestegrene og styringsgrupper både i Parlamentet og på interinstitutionelt plan
  • er vi medlem af vigtige terminologisammenslutninger såsom European Association for Terminology (EAFT), det internationale informationscenter for terminologi (Infoterm) og det internationale netværk for terminologi (TermNet)
  • har vi et netværk med universiteter, terminologiorganer og eksperter, så vi kan dele viden, erfaringer og materiale
  • udbyder vi terminologikurser som led i et Master-program ved Luxembourg Universitet og også ved andre universiteter.

Praktikophold og studiebesøg i TermCoord

Enheden for Terminologikoordinering giver studerende, færdiguddannede og forskerstuderende mulighed for praktikophold og studiebesøg inden for sine to vigtigste arbejdsområder:
  • Sproglige og terminologiske aktiviteter
  • Kommunikation og IT-aktiviteter