Terminoloogia | Tõlkimine | Euroopa Parlament

Meie tegevus

Terminoloogia on tõlkeprotsessis väga oluline. Määratluse järgi tähendab terminoloogia terminite uurimist, kogumist ja süstemaatilist esitamist, kuid see võib tähistada ka terminikogumit, st teatud valdkonnas kasutatavaid oskussõnu ja väljendeid. Terminoloogid annavad teavet terminite tähenduse ja kasutamise kohta ning aitavad sellega suurendada tõlgete täpsust ja järjepidevust. Euroopa Parlamendi tegevuses on see eriti oluline, sest tekstid võivad siin olla vägagi tehnilised. Peale selle tuleb meeles pidada, et Euroopa Parlamendis vastu võetud ELi õigusakte hakatakse kohaldama liikmesriikides. Seetõttu on vaja õiget ja ühtset terminoloogiat, et tagada kogu liidus õigusaktide ühetaoline kohaldamine ja suurendada üldist õiguskindlust.
Parlamendi terminoloogia koordineerimise üksuse peamine ülesanne on aidata tõlkijaid nende igapäevatöös, lihtsustada tõlkeosakondade terminiotsinguid ja terminoloogia haldamist ning suurendada parlamendi panust ELi terminoloogiaandmebaasi IATE ( „Interactive Terminology for Europe").


Selleks me

  • koordineerime IATE tööd ja valmistame ette terminoloogiaprojekte, kus osalevad tõlkeüksuste terminoloogid ja praktikandid;
  • pakume tõlkijale mitmesuguseid terminoloogia ja dokumenteerimise töövahendeid ning andmebaase;
  • otsime uusi termineid ja koostame oluliste menetletavate õigusaktidega seotud terminiloendeid ning määratlusi;
  • korraldame koolitusi ja õpitubasid ning ka laiemaid akadeemilisi terminoloogiaseminare;
  • teeme koostööd nii parlamendi kui ka institutsioonidevaheliste talituste ja haldusrühmadega;
  • kuulume mõjukatesse terminoloogiaühendustesse, nagu Euroopa terminoloogiaühendus (European Association for Terminology, EAFT), rahvusvaheline terminoloogia teabekeskus (International Information Centre for Terminology, Infoterm) ja rahvusvaheline terminoloogiavõrgustik (International Network for Terminology, TermNet);
  • kuulume ülikoolide, terminoloogiaasutuste ja ekspertide koostöövõrgustikku, et jagada teadmisi, kogemusi ja materjale;
  • korraldame Luxembourgi ülikooli magistriõppe raames ja ka teistes ülikoolides teminoloogiakursusi.

Praktika ja õppekülastused TermCoordis

Üliõpilased ning bakalaureuse- ja magistrikraadi omanikud saavad praktika või õppekülastuse raames tutvuda terminoloogia koordineerimise üksuse kahe peamise töövaldkonnaga:
  • keel ja terminoloogia
  • teabevahetus ja infotehnoloogia