Terminologija | Prevođenje | Europski parlament

Čime se bavimo

Terminologija je vrlo važan dio postupka prevođenja. Po definiciji terminologija predstavlja proučavanje, prikupljanje i sustavno predstavljanje termina, ali može se odnositi i na skupine termina, tj. specijalizirane riječi i izraze specifične za određeno područje. Pružanjem informacija o značenju i korištenju termina terminolozi pridonose točnosti i dosljednosti prijevoda. To je posebno važno u okružju kao što je Europski parlament, gdje tekstovi mogu biti izrazito tehničke prirode. Nadalje, vrijedi naglasiti da zakonodavstvo EU-a, koje je donio Europski parlament, predstavlja zakone koji se primjenjuju u državama članicama. Pravilna i dosljedna terminologija stoga je ključna za osiguravanje jedinstvene primjene zakona na razini EU-a, što doprinosi pravnoj sigurnosti u EU-u.
Naše su glavne zadaće u Odjelu za terminološku koordinaciju pomoći prevoditeljima u njihovu svakodnevnom radu, olakšati terminološko pretraživanje i upravljanje terminologijom u prevoditeljskim odjelima te povećati doprinos Parlamenta u EU-ovoj terminološkoj bazi podataka IATE („Interaktivna terminologija za Europu").


Kako bismo to postigli:

  • koordiniramo rad u IATE-u te pripremamo razne terminološke projekte koji uključuju terminologe i stažiste prevoditeljskih odjela;
  • prevoditeljima osiguravamo različite alate i materijale u vezi s terminologijom i dokumentacijom;
  • tražimo nove termine i izrađujemo s njima povezane glosare i definicije za važne zakonodavne postupke;
  • organiziramo tečajeve i radionice, kao i veće akademske seminare o pitanjima povezanima s terminologijom;
  • surađujemo s relevantnim službama i upravljačkim skupinama unutar Parlamenta i na međuinstitucijskoj razini;
  • član smo važnih terminoloških udruženja, kao što su Europsko udruženje za terminologiju (EAFT), Međunarodni informacijski centar za terminologiju (Infoterm) i Međunarodna mreža za terminologiju (TerminNet);
  • surađujemo sa sveučilištima, terminološkim tijelima i stručnjacima s ciljem razmjene znanja, iskustva i materijala;
  • osiguravamo terminološke kolegije u okviru programa diplomskog studija Sveučilišta u Luxembourgu te na drugim sveučilištima.

Pripravnički staž i studijski posjeti TermCoordu

Odjel za terminološku koordinaciju poziva studente te osobe sa stečenim diplomskim i poslijediplomskim obrazovanjem za stažiranje i studijske posjete povezane s njegova dva glavna područja rada:
  • jezične i terminološke aktivnosti
  • Komunikacijske i informacijske aktivnosti