Terminológia | Fordítás | Európai Parlament

Mivel foglalkozunk?

A terminológia a fordítási folyamat nagyon fontos része. A terminológia a terminusok tanulmányozása, gyűjtése és szisztematikus bemutatása - de utalhat e terminusok, vagyis egy bizonyos szakterületre jellemző szakszavak és kifejezések tárára is. A terminológusok e szakkifejezések jelentésére és használatára vonatkozó tájékoztatással járulnak hozzá a fordítások pontosságához és következetességéhez. Mindez különösen fontos egy olyan környezetben, mint az Európai Parlament, ahol a szövegek nagyon technikai jellegűek. Ezenkívül hangsúlyozni kell, hogy az Európai Parlament által elfogadott uniós jogszabályok a tagállamokban alkalmazandó jogot képeznek. A pontos és következetes terminológia ezért alapvető fontosságú a jogszabályok EU-szerte egységes alkalmazásának biztosításához, ami hozzájárul az uniós jogbiztonsághoz.
A Terminológiai Koordinációs Osztály fő feladata, hogy segítse a fordítókat mindennapi munkájuk során, megkönnyítse a terminológiai kutatást és a terminológia kezelését a fordítói osztályok számára, valamint növelje a Parlament hozzájárulását az EU terminológiai adatbázisához, az IATE-hoz („Interactive Terminology for Europe" - Európai interaktív terminológia).


Ennek érdekében:

  • koordináljuk az IATE-val kapcsolatos munkát, továbbá különböző terminológiai projekteket valósítunk meg a fordítói osztályok terminológusainak és gyakornokainak bevonásával;
  • terminológiai és módszertani eszközöket és forrásokat biztosítunk fordítóknak;
  • feltérképezzük az új terminológiát, és a fontos jogalkotási eljárásokhoz kapcsolódó szószedeteket és meghatározásgyűjteményeket készítünk;
  • képzéseket és műhelytalálkozókat, valamint a terminológiához kapcsolódó kérdésekről szóló nagyobb tudományos szemináriumokat szervezünk;
  • együttműködünk a megfelelő szolgálatokkal és irányítási csoportokkal a Parlamenten belül és intézményközi szinten is;
  • tagjai vagyunk jelentős terminológiai egyesületeknek, például az Európai Terminológiai Szövetségnek (EAFT), a Nemzetközi Terminológiai Információs Központnak (Infoterm) és a Nemzetközi Terminológiai Hálózatnak (TermNet);
  • együttműködünk egyetemekkel, terminológiai szervezetekkel és szakértőkkel a tudás, tapasztalatok és anyagok megosztása céljából;
  • terminológiai kurzusokat tartunk a Luxembourgi Egyetemen mesterprogramja keretében, valamint más egyetemeken is.

Szakmai gyakorlat és tanulmányi látogatások a TermCoordnál

A Terminológiai Koordinációs Osztály fogad egyetemi hallgatókat, diplomásokat és posztgraduális hallgatókat gyakornokként és tanulmányi látogatás céljából két főbb tevékenységi területéhez kapcsolódóan:
  • Nyelvi és terminológiai tevékenységek
  • Kommunikációs és informatikai tevékenységek