Terminologija | Vertimas raštu | Europos Parlamentas

Mūsų veikla

Terminologija yra labai svarbi vertimo proceso dalis. Terminologija - tai terminų tyrimas, rinkimas ir sistemingas pateikimas, tačiau šia sąvoka apibrėžiama ir šių terminų, t. y. tam tikrai sričiai būdingų specializuotų žodžių ir posakių, visuma. Terminologai, suteikdami informaciją apie terminų reikšmę ir vartojimą, padeda užtikrinti vertimų raštu tikslumą ir nuoseklumą. Tai ypač svarbu tokioje aplinkoje kaip Europos Parlamentas, kurio tekstai gali būti labai techninio pobūdžio. Be to, svarbu pabrėžti, kad Europos Parlamento priimti ES teisės aktai yra valstybėse narėse taikytinos teisės nuostatos. Todėl taisyklingi ir nuoseklūs terminai yra nepaprastai svarbūs siekiant užtikrinti vienodą teisės aktų taikymą visoje ES ir taip didinti teisinį tikrumą Europos Sąjungoje.
Terminologijos koordinavimo skyriaus pagrindinės užduotys yra padėti vertėjams raštu jų kasdieniame darbe, palengvinti terminologijos tyrimus ir valdymą vertimo raštu skyriuose ir didinti Parlamento indėlį į ES terminologijos duomenų bazę IATE (sąveikioji Europos terminologija).


Siekdami šių tikslų:

  • koordinuojame IATE veiklą ir rengiame įvairius terminologijos projektus, kuriuose dalyvauja vertimo raštu skyrių terminologai ir stažuotojai;
  • teikiame vertėjams raštu įvairių terminologijos ir dokumentacijos priemonių bei išteklių;
  • ieškome naujų terminų ir teikiame susijusius glosarijus bei apibrėžtis, skirtus svarbioms teisėkūros procedūroms;
  • rengiame mokymus ir praktinius seminarus, taip pat didesnius akademinius seminarus terminologiniais klausimais;
  • bendradarbiaujame su atitinkamomis tarnybomis ir valdymo grupėmis Parlamente ir tarpinstituciniu lygmeniu;
  • esame svarbių terminologijos asociacijų, pvz., Europos terminologijos asociacijos (EAFT), Tarptautinio terminologijos informacijos centro (Infoterm) ir Tarptautinio terminologijos tinklo (TermNet) nariai;
  • kuriame tinklus su universitetais, terminologijos organais ir ekspertais siekdami dalytis žiniomis, patirtimi ir medžiaga;
  • siūlome terminologijos kursus Liuksemburgo universitete pagal magistrantūros programą ir kituose universitetuose.

Stažuotės ir mokomieji vizitai Terminologijos koordinavimo skyriuje

Terminologijos koordinavimo skyrius kviečia universitetų studentus, absolventus ir pouniversitetinių studijų studentus atvykti stažuotis arba mokomojo vizito dviejose pagrindinėse savo darbo srityse:
  • lingvistinė ir terminologinė veikla;
  • ryšių ir IT veikla.