Terminologie | Vertaling | Europees Parlement

Wat wij doen

Terminologie speelt bij het vertalen een uiterst belangrijke rol. Terminologie wordt gedefinieerd als het bestuderen, verzamelen en systematisch weergeven van termen. Het begrip kan echter ook slaan op het geheel van deze termen, dat wil zeggen gespecialiseerde woorden en uitdrukkingen die specifiek zijn voor een bepaald kennisgebied. Terminologen verzamelen informatie over de betekenis en het gebruik van termen. Zo dragen ze bij aan de nauwkeurigheid en consistentie van de vertalingen. Dit is erg belangrijk in een omgeving als het Europees Parlement, waar vaak met zeer technische teksten wordt gewerkt. Daar komt bij dat EU-wetgeving die door het Europees Parlement is vastgesteld, recht is dat daadwerkelijk van toepassing is in de lidstaten. Correcte en consistente terminologie is dus onontbeerlijk voor een uniforme toepassing van wetten in de hele EU, en daarmee voor de rechtszekerheid in de EU.
De belangrijkste taken van de afdeling Terminologiecoördinatie zijn het ondersteunen van vertalers bij hun dagelijkse werkzaamheden, het faciliteren van terminologie-onderzoek en terminologiebeheer binnen de vertaalafdelingen, en het vergroten van de bijdrage van het Parlement aan de terminologiedatabank van de EU, IATE ("Interactive Terminology for Europe", interactieve terminologie voor Europa).


Om dit te bereiken:

  • coördineren we de IATE-werkzaamheden en organiseren we verschillende terminologieprojecten voor de terminologen en stagiairs van de vertaalafdelingen;
  • bieden we vertalers een reeks terminologie- en documentatietools en hulpmiddelen;
  • signaleren we nieuwe terminologie en verzorgen we verklarende woordenlijsten en definities voor belangrijke wetgevingsprocedures;
  • organiseren we trainingen, workshops en academische seminars over terminologiekwesties;
  • werken we samen met de betrokken diensten en stuurgroepen, zowel binnen het Parlement als op interinstitutioneel niveau;
  • zijn we lid van belangrijke terminologieverenigingen zoals de Europese Vereniging voor Terminologie (EVT), het Internationaal Informatiecentrum voor Terminologie (Infoterm) en het Internationaal Netwerk voor Terminologie (TermNet);
  • onderhouden we contacten met universiteiten, terminologie-organisaties en deskundigen om kennis, ervaring en materiaal te delen;
  • verzorgen we terminologiecursussen aan de universiteit van Luxemburg als onderdeel van het masterprogramma, en aan andere universiteiten.

Stages en studiebezoeken bij TermCoord

De afdeling Terminologiecoördinatie ontvangt studenten, afgestudeerden en promovendi voor studiebezoeken gericht op haar twee belangrijkste werkgebieden:
  • taalkundige en terminologische activiteiten
  • communicatie- en IT-activiteiten