Terminologia | Tłumaczenie pisemne | Parlament Europejski

Czym się zajmujemy?

Terminologia zajmuje bardzo ważne miejsce w procesie tłumaczenia. Słowo terminologia oznacza zarówno wyszukiwanie, gromadzenie i porządkowanie zasobów terminów, jak i zbiór terminów, tj. specjalistycznych słów i wyrażeń z danej dziedziny. Terminolodzy zbierają informacje o znaczeniu i użyciu terminów, i w ten sposób pomagają zachować dokładność i spójność w tłumaczeniu. Jest to szczególnie ważne w takim miejscu jak Parlament Europejski, gdzie dokumenty mogą mieć bardzo techniczny charakter. Warto też podkreślić, że Parlament Europejski przyjmuje przepisy UE, obowiązujące we wszystkich państwach członkowskich. Prawidłowa i spójna terminologia ma zatem zasadnicze znaczenie dla jednolitego stosowania przepisów, a tym samym dla pewności prawa w całej UE.
Dział Koordynacji Terminologicznej ma pomagać tłumaczom w codziennej pracy, wspierać badania terminologiczne i zarządzanie terminologią w działach tłumaczeniowych, a także wkład Parlamentu w bazę terminologiczną IATE (Interaktywna terminologia dla Europy).


W tym celu:

  • koordynujemy prace nad IATE i przygotowujemy projekty terminologiczne z udziałem terminologów i stażystów z działów tłumaczeniowych,
  • oferujemy tłumaczom narzędzia i zasoby terminologiczne i dokumentacyjne,
  • wyszukujemy nowe terminy, tworzymy glosariusze i opracowujemy definicje na potrzeby ważnych procedur ustawodawczych,
  • organizujemy szkolenia i warsztaty oraz konferencje poświęcone terminologii,
  • współpracujemy z odpowiednimi działami i jednostkami w Parlamencie i na szczeblu międzyinstytucjonalnym,
  • należymy do ważnych organizacji terminologicznych, np. do Europejskiego Stowarzyszenia Terminologicznego (EAFT), Międzynarodowego Centrum Informacji Terminologicznej (Infoterm) i Międzynarodowej Sieci Terminologii (TermNet),
  • nawiązujemy kontakty z uniwersytetami, organizacjami i ekspertami, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i zgromadzonymi materiałami,
  • prowadzimy kursy terminologiczne na Uniwersytecie Luksemburskim (w programie studiów magisterskich) i na innych uczelniach.

Staże i wizyty studyjne w Dziale Koordynacji Terminologicznej

Dział Koordynacji Terminologicznej przyjmuje studentów i absolwentów chcących odbyć staż lub wizytę studyjną w dwóch głównych dziedzinach:
  • lingwistyka i terminologia,
  • komunikacja i informatyka.