Terminologie | Traduceri | Parlamentul European

Activitățile noastre

Terminologia este o parte foarte importantă a procesului de traducere. Terminologia este definită ca studiul, extragerea și prezentarea sistematică a termenilor, dar se poate referi și la colectarea unor termeni și expresii specializate, specifice unui anumit domeniu. Oferind informații privind semnificația și modul de utilizare a termenilor, terminologii contribuie la acuratețea și la coerența traducerilor. Acest lucru este deosebit de important într-un mediu precum Parlamentul European, unde textele pot fi foarte tehnice. În plus, trebuie subliniat că legislația UE, adoptată de Parlamentul European, devine lege aplicabilă în statele membre. O terminologie corectă și coerentă este astfel esențială pentru aplicarea uniformă a legilor în Uniune, contribuind la securitatea juridică.
Sarcinile noastre principale în cadrul Unității pentru coordonare terminologică sunt să-i ajutăm pe traducători în munca lor de fiecare zi, să ușurăm cercetarea terminologică și gestionarea terminologiei în unitățile de traducere și să mărim contribuția Parlamentului la baza de date terminologică europeană IATE („Terminologie interactivă pentru Europa").


Pentru a realiza aceste sarcini:

  • coordonăm activitatea IATE și pregătim diferite proiecte de terminologie în care sunt implicați terminologii și stagiarii unităților de traducere;
  • le oferim traducătorilor o serie de instrumente și resurse terminologice și de documentare;
  • căutăm terminologia nouă și oferim glosare și definiții legate de procedurile legislative importante;
  • organizăm sesiuni și ateliere de formare, precum și seminare academice mai ample pe teme terminologice;
  • cooperăm cu serviciile competente și cu grupurile de gestionare atât din Parlament, cât și la nivel interinstituțional;
  • suntem membri ai unor asociații importante de terminologie, cum ar fi Asociația Europeană pentru terminologie (EAFT), Centrul internațional de informare pentru terminologie (Infoterm) și Rețeaua Internațională pentru Terminologie (TermNet);
  • colaborăm cu universitățile, cu organismele de terminologie și cu experții pentru a face schimb de cunoștințe, de experiență și de materiale;
  • oferim cursuri de terminologie la Universitatea din Luxemburg, în cadrul unui program de master, dar și la alte universități.

Stagii și vizite de studiu la TermCoord

Unitatea de coordonare terminologică primește studenți și absolvenți de studii universitare și postuniversitare și organizează vizite de studiu în cele două domenii de activitate principale ale sale:
  • Activități lingvistice și de terminologie
  • Comunicare și activități informatice