Terminologická databáza IATE | Preklad | Európsky parlament

O IATE

IATE (Interaktívna terminológia pre Európu) je terminologická databáza EÚ. Tento projekt bol spustený v roku 1999 a jeho zámerom bolo vytvoriť webovú infraštruktúru pre všetky terminologické zdroje EÚ a zlepšiť dostupnosť a štandardizáciu informácií. Od leta 2004 sa IATE používa v inštitúciách a agentúrach EÚ na zhromažďovanie a šírenie špecifickej terminológie EÚ a riadenie práce v tejto oblasti. V roku 2007 bola spustená verejná verzia stránky, ktorá všetkým občanom EÚ umožňuje vyhľadať si osobitnú terminológiu v ktoromkoľvek úradnom jazyku. Každý rok sa v IATE uskutočňujú milióny vyhľadávaní. Vyhľadáva sa pritom buď v rámci inštitúcií EÚ, alebo externe, v radoch širokej verejnosti, a to priamo alebo prostredníctvom iných aplikácií.

Súčasná nová verzia IATE bola spustená 7. novembra 2018 po úplnej rekonštrukcii systému, pričom sa použili moderné technológie, najnovšie normy vývoja softvérov, najlepšie postupy týkajúce sa využiteľnosti a prístupnosti. Nezmenil sa len vzhľad, ale aj celkovo spôsoby práce s databázou. Interní a verejní používatelia majú k dispozícii mnohé zlepšenia a nové funkcie a v nadchádzajúcich mesiacoch a rokoch sa bude medziinštitucionálna terminologická databáza EÚ ďalej vyvíjať, aby plnila potreby a želania lingvistov EÚ a používateľov IATE vo všeobecnosti.

Databázu spravuje riadiaca skupina zložená zo zástupcov z týchto inštitúcií, ktoré sú zapojené do projektu IATE:
  • Európsky parlament (údaje v IATE označené ako EP),
  • Rada Európskej únie (údaje v IATE označené ako Council),
  • Európsky parlament (údaje v IATE označené ako COM),
  • Európsky súdny dvor (údaje v IATE označené ako CJUE),
  • Európska centrálna banka (údaje v IATE označené ako ECB),
  • Európsky dvor audítorov (údaje v IATE označené ako ECA),
  • Európsky hospodársky a sociálny výbor (údaje v IATE označené ako EESC/CoR),
  • Európsky výbor regiónov (údaje v IATE označené ako EESC/CoR),
  • Európska investičná banka (údaje v IATE označené ako EIB) a
  • Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (údaje v IATE označené ako CdT).

Skupina pre riadenie IATE zasadá niekoľkokrát za rok; na týchto stretnutiach je zástupcom generálneho riaditeľstva pre preklad Európskeho parlamentu oddelenie pre koordináciu terminológie.

Webové sídlo IATE spravuje Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie v Luxemburgu v mene partnerov projektu. Ak máte akékoľvek otázky alebo chcete poslať spätnú väzbu v súvislosti s IATE, obráťte sa, prosím, na oddelenie pre koordináciu terminológie.

Ďalšie informácie

Kontaktujte nás