Terminologija | Prevajanje | Evropski parlament

Kaj delamo

Terminologija je zelo pomemben del prevajanja. Po definiciji gre za preučevanje, zbiranje in sistematično predstavljanje izrazov, vendar se lahko nanaša tudi na zbirko teh izrazov, tj. na specializirane besede in izraze, značilne za določeno področje. Terminologi s posredovanjem informacij o pomenu in uporabi izrazov prispevajo k natančnosti in doslednosti prevodov. To je še posebej pomembno v okolju, kot je Evropski parlament, kjer so besedila lahko zelo tehnična. Poleg tega velja poudariti, da se zakonodaja EU, ki jo sprejme Evropski parlament, uporablja v državah članicah. Pravilna in dosledna terminologija je zato bistvena za enotno uporabo zakonov v vsej EU, kar prispeva k pravni varnosti.
Glavne naloge oddelka za usklajevanje terminologije so pomagati prevajalcem pri vsakdanjem delu, podpirati terminološko raziskovanje in upravljanje terminoloških zbirk v prevajalskih oddelkih ter prispevati k terminološki zbirki EU - IATE (Interactive Terminology for Europe):

V ta namen:

  • usklajujemo delo za IATE in pripravljamo različne terminološke projekte, v katerih sodelujejo terminologi in praktikanti iz prevajalskih oddelkov;
  • prevajalcem zagotavljamo različna terminološka in dokumentacijska orodja in vire;
  • iščemo nove izraze ter pripravljamo ustrezne glosarje in definicije za pomembne zakonodajne postopke;
  • organiziramo usposabljanje in delavnice ter večje akademske seminarje o vprašanjih, povezanih s terminologijo;
  • sodelujemo z ustreznimi službami in upravnimi skupinami tako v Parlamentu kot na medinstitucionalni ravni;
  • smo včlanjeni v pomembna terminološka združenja, kot so Evropsko združenje za terminologijo (EAFT), Mednarodni informacijski center za terminologijo (Infoterm) in Mednarodna mreža za terminologijo (TermNet);
  • vzpostavljamo mreže z univerzami, terminološkimi organi in strokovnjaki za izmenjavo znanja, izkušenj in gradiv;
  • na Univerzi v Luksemburgu v okviru magistrskega programa in na drugih univerzah izvajamo tečaje terminologije.

Praksa in študijski obiski na oddelku TermCoord

Oddelek za usklajevanje terminologije na prakso in študijske obiske sprejema študente, diplomante in podiplomske študente, in sicer na dveh glavnih področjih dela:
  • jezikovne in terminološke dejavnosti,
  • komunikacijske dejavnosti in dejavnosti na področju IT.